De rol van workshops in workshops

Workshop Katwijk

Doelstellingen van de workshopsessies zijn stimulering, prikkeling, bewustmaking en vergroting van de participatie. Ruimte bieden voor workshops die leiden tot groepsdiscussies. De rol van de facilitator in workshops is de deelnemers te ondersteunen en anderen aan te zetten tot zelfsturing en het onderzoeken van hun eigen perspectieven en attitudes, alsook te kijken naar de workshopervaringen. De rol van de deelnemers is hun verplichtingen na te komen en hun bijdrage te leveren. De workshopmethode is op zichzelf al participatief en vereist een veilige ruimte waarin alle deelnemers zich veilig voelen om met elkaar te spreken en in gesprek te gaan. De transformerende effecten van workshopdeelname zijn die van het creëren van een gemeenschapsgevoel onder de betrokkenen, en het versterken van een gevoel van betekenis en richting voor hun leven. Vanuit het perspectief van de cliënt vereisen workshopvelden een korte trainingsperiode, gevolgd door een vier- of vijfweekse cyclus van workshops. Vanuit het perspectief van de

facilitator resulteert de collaboratieve aard van het proces in een open, niet-competitieve ruimte voor het verzamelen van gegevens en constructieve discussie. Dit leidt vaak tot herhaalde feedback, waardoor de deelnemers meer vertrouwen krijgen in het proces en hun deskundigheid toeneemt. Op de laatste dag van de workshop worden de deelnemers opgeroepen om te brainstormen en een presentatie te houden om hun ervaringen met basisvaardigheden en planning te delen. Om de veilige omgeving te behouden die alle workshops proberen te handhaven, terwijl ze een verscheidenheid aan onderwerpen behandelen, waaronder sociale ongelijkheid, opleiding, groei, risico, bezetting en industriële transformatie. De inhoud is globaal en de benaderingen van de workshops zijn in eerste instantie gericht op de doeleinden van de workshop zoals die door de deelnemers worden gerapporteerd – eerlijk gezegd. In het kader van dit artikel waren de drie hoofdthema’s: verplaatsing (de industriële revolutie begon in Europa), risico, opleiding en groei. BELEID Workshopgebaseerd leren is gebaseerd op een basisfilosofie en is een vaak onuitgesproken praktijk. Dit maakt het tot een ingang en betekent dat de resultaten vergeleken kunnen worden met de nationale en internationale standaardpraktijk. Elk jaar wordt een aantal workshops georganiseerd in de periferie van de Europese naties. Soms gericht op studenten van universiteiten. De openheid van deelname

kan zelfs gepaard gaan met andere redenen zoals sociale rechtvaardigheid, belastingverlichting en milieubescherming. Het doel is het workshopproces te gebruiken om duurzame en morele ontwikkeling te bevorderen door directe inbreng van groepen en individuen die aan de workshops deelnemen. Op evenementen gebaseerde “duurzaamheids “workshops worden (in 2003) allemaal georganiseerd door belanghebbende departementen en organisaties. De duurste, namelijk workshops op het platteland, worden meestal door één geografisch bureau (bureau Sizet) georganiseerd. De toestemmingssituatie varieert voor het gebruik van nationale erfgoedsites. Wij reisden in primaire vissershuizen, jachtboerderijen, het Finsbury Park project en afgelegen gemeenschappen. De meeste workshops werden gehouden in afgelegen boerengemeenschappen, geïsoleerd van de openbare orde. Deze dorpen voelen ver verwijderd van de rode straten en hebben vaak een slechte staat van dienst op het gebied van gezondheid, veiligheid en

huisvestingsnormen. We herinneren ons dat we ons soms niet gesteund voelden, nerveus over onze veiligheid en kwetsbaar. Vaak werd het gevaar natuurlijk zelden met ons besproken. Het gebrek aan vertrouwen en goede wil onder de deelnemers kon er gemakkelijk toe leiden dat men de waarheid eerder als giftige roddel zou beschouwen dan als de zinvolle combinatie van ontrouw, onwetendheid en zelfvoldaanheid. In deze wereld met grote controleposten om motorbrandstof en voertuigbewegingen tegen te houden, worden persoonlijke en groepsrelaties onderweg vaak op het spel gezet. De bedoeling van veel van de workshops is om een “sociale of gemeenschap” of een “onderling afhankelijke of gemeenschap” en/of een “dorp” op te bouwen. Het doel is om de deelnemers achter een bewust en consequent beroep op een gedeeld zingevingsgevoel op een rustigere manier te trekken. Een kleine gemeenschapsdoorbraak met een emotionele inhoud is vaak even belangrijk voor de boodschap als de kracht van de feiten. Zie voor een belangrijk voorbeeld het Eltinge-project in Wollongong, 2005. Daarnaast de drie hoofdthema’s van de Global Labour Gathering workshops. Er wordt een teambenadering gehanteerd die aansluit bij baanbrekende

tradities van menselijke en sociale transformatie, variërend van de inheemse Chacostammen tot de “grote transformatie” van de Maya’s en de Indianen. Een nieuwe vorm van economisch leren en een idee van participatieve ecologie zijn het resultaat. Als we één enkel concept moesten aanwijzen om de ervaring van het werken op een Global Labour Gathering te beschrijven, zouden we zeggen dat het klinkt als een beetje vrije kunst en dans. Een spel van verbeelding en aanpassing dat aanzet tot reislust, zelfperpectiviteit en een beter begrip van verschillende beoogde avocaties. De bijeenkomsten van de wereldarbeid bouwen voort op en sluiten aan bij de sociaal constructivistische tradities van de kunsten en wetenschappen, waaronder de antropologie, de economie, de sociologie en de psychotherapie. Hier worden de zorgen van de workshopdeelnemers vertaald naar meer algemene anekologieën: bijvoorbeeld de veranderende aard van werk, systemen en mentaliteit in de veranderingen die zich in het algemeen in onze samenleving voordoen en die vaak voor ons in een mist zijn gehuld die zelfs kan worden versterkt door de technologische toename van communicatie en de overvloed aan informatie. NATIONALISME De sleutel tot veel workshops is de veronderstelling van nationalisme, aangezien het in een geglobaliseerde wereld mogelijk is te verwijzen naar elke andere deelnemer, ondanks uit welk deel van het politieke lichaam dan ook, inclusief de wereldwijde kloof.

Lees meer

Fotowinkel Wassenaar
Fotowinkel 

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.